ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ
ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ
Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση:
Πλατεία Εργατικών Κατοικιών
Νέου Δρόµου 2,

26441  -  Πάτρα

Τηλέφωνο επικοινωνίας:
261 042 2655

Email: eenosims@yahoo.gr
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ


Το σωματείο της Ελληνικής Ένωσης γα την Αντιμετώπιση
της Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας, ιδρύθηκε το 1992,
έχει έδρα την Πάτρα και καλύπτει γεωγραφικά
την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με γραφεία συντονισμού
και υποστήριξης των μελών του και στις πόλεις του Αγρινίου,
Πύργου και Αιγιαλείας.