ΕΝΩΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
& Β. ΣΠΟΡΑΔΩΝ
Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση:
Μυτιλήνης - Κυρίλλου, ΚΑΠΗ
38445 - Ν. ιωνία - Βόλος

Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6948407603

Email: eampsmagnesias@gmail.com
ΕΝΩΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & Β. ΣΠΟΡΑΔΩΝ


Η Ένωση Ανθρώπων με Πολλαπλή Σκλήρυνση με διακριτικό
τίτλο Ε.Α.μ.Π.Σ. είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός
και έχει ιδρυθεί από ασθενείς με σκοπό την εξυπηρέτηση,
την ενημέρωση και υποστήριξη των ασθενών και των οικογενειών
αυτών σε όλο το φάσμα των αναγκών τους καθώς
και την ενημέρωση του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου
για την ασθένεια...